Міжкафедральний семінар рекомендував роботу до захисту

Сьогодні, 18 вересня, відбувся міжкафедральний семінар хімічного факультету з приводу обговоренні дисертаційної роботи Тамена Аймад-Еддіна на тему: “Парофазна мікроекстракція у реактор”.

Робота схвалена до захисту. ВІтаємо здобувача!

Науковий керівник: д-р хім. наук, професор Вишнікін А.Б.

Рецензенти роботи: канд. хім. наук, доцент Аніщенко А.О., канд. хім. наук, доцент Плясовська К.А.