З історії кафедри

Кафедри фізичної та органічної хімії хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара засновані у 1918 р. академіком Л. В. Пісаржевським та мають славетну історію. 

У 1920-30-і роки під керівництвом проф. Л. В. Писаржевського розроблялись основи електронної хімії, теорії гетерогенного каталізу.

Починаючи з середини 30-х років під керівництвом проф. О. І. Бродського велись піонерські дослідження з хімії ізотопів. Тут вперше в СРСР і Європі було одержано важку воду (1934), розроблялась теорія розділення сумішей методом термодифузії.

Починаючи з 1970-х років на кафедрі під кервіництвом проф. Ю. М. Лошкарьова велось дослідження електроосадження металів та впливу ПАР на електродні процеси

Протягом 1960−1980-х рр. під керівництвом проф. М.С. Малиновського проводили дослідження в галузі епоксидних сполук, розробили новий метод епоксидування олефінів, що дозволило отримати нові класи епоксидних сполук, які використовували у виробництві.

Паралельно здійснювали дослідження в галузі хімії каркасних сполук (Л.І. Кас’ян), синтезу гетероциклічних сполук 1,5-бензодіазепінів, які відзначаються лікувальними властивостями (З.П. Соломко)

У 2019 році кафедри були об’єднані та продовжили плідну наукову та освітню роботу.

Сьогодні співробітники кафедри 

  • займаються методами синтезу та вивченням хімічних властивостей гетерополіциклічних систем, отриманих на основі каркасних сполук;
  • проводять квантово-хімічні дослідження механізмів органічних реакцій;
  • активно досліджують  кінетику електродних процесів;
  • є провідними фахівцями у галузі електрохімії металів та захисту від корозії.

Наші співробітники

Стець Надія Вікторівна
Завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент.

Курси, які викладає:
Загальна та неорганічна хімія
Пропедевтична хімія
Методика викладання хімії в закладах середньої освіти
Методичні аспекти викладання органічної хімії в школі.

Сфера наукових інтересів: методика викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі; теорія та практика електроосадження металів

Варгалюк Віктор Федорович
Декан хімічного факультету, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Курси, які викладає:
Теоретична і прикладна електрохімія
Колоїдна хімія
Електрохімічні властивості координаційних сполук 3-d металів

Сфера наукових інтересів:
Електрохімія
Теорія дії поверхнево-активних речовин на кінетику і механізм електродних реакцій
Розробка технологій та електродних матеріалів для гальванотехніки

Оковитий Сергій Іванович

Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Курси, які викладає:
Квантова хімія
Комп’ютерні технології в хімії та освіті
Квантово-хімічне дослідження структури та реакційної здатності хімічних сполук
Прикладна комп’ютерна хімія
Дизайн лікарських сполук

Сфера наукових інтересів:
квантово-хімічні дослідження властивостей органічних сполук та механізмів органічних реакцій

Пальчиков Віталій Олександрович
Директор НДІ хімії та геології, доктор хімічних наук.

Курси, які викладає:
Фізичні методи дослідження речовин
Основи біоорганічної хімії
Сучасні методи синтезу та ідентифікації хімічних сполук

Сфера наукових інтересів:

  • методологія органічного синтезу;
  • синтез та хімічні властивості біологічно активних N,O,S-вмісних гетероциклів;
  • хімія каркасних сполук

Полонський Володимир Анатолійович
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає: Наноелектрохімія Перспективні неорганічні матеріали
Природні і синтетичні полімери

Сфера наукових інтересів: складні електрохімічні системи гальванотехніка хімічне матеріалознавство комп’ютерні технології в обробці експериментальних даних

Коптєва Світлана Дмитрієвна
Заступник декана з навчальної роботи, кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Органічна хімія
Механізми хімічних реакцій
Хімія гетероциклічних сполук
Хімія природних і гетероциклічних сполук

Сфера наукових інтересів:
синтез та реакційна здатність діариламінів та їх функціоналізованих аналогів
методика викладання; хімічних дисциплін у вищій та середній школі

Коваленко Валерій Сергійович
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Фізична хімія
Поверхневі явища та дисперсні системи
Сучасна хімія в контексті інтеграції знань
Зміст хімічної освіти в закладах сердньої освіти

Сфера наукових інтересів: теорія і практика електроосадження металів інтеграція природничо-наукових знань історія та методологія хімії

Шевченко Людмила Василівна
Заступник декана з виховної роботи, кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Загальна та неорганічна хімія
Методи дослідження комплексних сполук
Хімія

Сфера наукових інтересів:
хімія координаційних сполук
синтез неорганічних речовин
методика викладання хімічних дисциплін

Борщевич Лариса Вікторівна
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Загальна та неорганічна хімія
Фізична хімія
Позакласна та позашкільна робота з хімії
Викладання хімії в профільній школі
Кількісні розрахунки в хімії

Сфера наукових інтересів: теорія і практика електроосадження металів, методика викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі

Плясовська Катерина Андріївна
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Кристалохімія
Будова речовин
Фізична хімія
Квантова хімія

Сфера наукових інтересів:
анодні процеси на твердих електродах, пасивні плівки на металах, електроосадження композитних матеріалів

Саєвич Оксана Володимирівна
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Хімія харчових продуктів
Хімічні елементи в організмі людини
Загальна та органічна хімія

Сфера наукових інтересів:
біонеорганічна хімія
пробопідготовка біомедичних об’єктів

Середюк Володимир Олександрович
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Хімічні розрахунки в інтегрованих програмних середовищах
Сучасні електронні обчислювальні машини в хімтехнології
Розв’язання прикладних хімічних задач сучасними чисельними методами

Сфера наукових інтересів: квантово-хімічні дослідження механізмів хімічних реакцій хімія координаційних сполук

Борисенко Ірина Олександрівна
Асистент

Курси, для яких проводить заняття:
Органічна хімія
Прикладна комп’ютерна хімія
Хімія гетероциклічних сполук
Комп’ютерні технології в хімії та освіті

Сфера наукових інтересів: квантово-хімічне моделювання механізмів хімічних реакцій дослідження реакцій конформаційно-рухомих реагентів