Кафедра Харчових технологій веде підготовку фахівців широкого профілю, які матимуть змогу працевлаштуватися не тільки у закладах ресторанного господарства вже після отримання диплому бакалавра, а й на підприємствах харчової промисловості будь-яких виробництв. Здійснюється підготовка фахівців за першим освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" та другим освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр"

Науково-педагогічні працівники

НВ

Наталія Кондратюк

Завідувач кафедрою, Кандидат технічних наук, доцент

Міжнародний експерт з інноваційних проектів у галузі харчових технологій; заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва; керівник сектору консалтингу та освіти з питань якісного харчування та послуг Регіонального центру експертиз та консультацій.

Стаж науково-педагогічної роботи: 15 років

Викладає дисципліни:

«Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства»,

«Гастрономічний інжиніринг»,

«Сучасні тренди здорового харчування»

Людмила Пешук

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Веде дослідження з розробки новітніх технологій спеціальних продуктів з широким спектром функціональних властивостей для загального та дієтичного харчування різних вікових та фізіологічних груп населення зокрема з нетрадиційної м’ясної та жирової сировини.

Викладає дисципліни:

«Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства»,

«Сучасні наукові напрями в харчуванні»,

«Гігієна і санітарія»,

«Розробка нових харчових продуктів функціонального призначення»

Олена Чернушенко

Кандидат хімічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи: 24 роки

Веде дослідження взаємодії біметалів з біополімерами та синтез біологічно активних металовмісних харчових добавок.

Викладає дисципліни:

«Харчова хімія»,

«Екологія харчування»,

«Харчові та дієтичні добавки»,

«Технологічні основи безпеки харчових продуктів».

Юлія Мацук

Кандидат технічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи:10 років

Веде дослідження з наукового обгрунтування та розроблення технологій м’ясних та м’ясомістких продуктів.

Викладає дисципліни:

«Харчові технології»,

«Товарознавство продовольчих товарів»,

«Система управління логістичною діяльністю закладів ресторанного
господарства»

Ганна Новік

Кандидат технічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи: 6 років

Веде дослідження та вивчає вплив формування показників якості харчових продуктів за умов додавання нетрадиційної рослинної сировини.

Викладає дисципліни:

«Технологія галузі»,

«Громадське будівництво в галузі»,

«Етнічні кухні та організація харчування в підприємствах туристичної індустрії»,

«Логістичні системи в закладах ресторанного господарства».

Андрій Фарісєєв

Кандидат технічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи: 9 років

Веде дослідження з підвищення енергетичної ефективності процесів та обладнання для смаження м’яса та м’ясопродуктів за рахунок застосування фізичних та електрофізичних явищ.

Викладає дисципліни:

«Устаткування в
галузі»,

«Моделювання технологічних процесів харчових виробництв»,

«Проектування підприємств з основами САПР»

Олексій Вієнко

Асистент кафедри

Стаж науково-педагогічної роботи: 2,5 роки

Веде дослідження з розробки інноваційних технологій м’ясних та м’ясомістких продуктів для дитячого харчування.

Проводить практичні та
лабораторні заняття з дисциплін:

«Товарознавство продовольчих товарів»,

«Харчова хімія»,

«Харчові технології»,

«Технологія харчової продукції функціонального
призначення».

Ольга Кожемяка

Викладач-практик

Стаж роботи: 25 років

Проводить практичні та
лабораторні заняття з дисциплін:

«Гігієна та санітарія»,

«Мерчандайзинг»,

«Управління якістю продукції та послуг підприємств ресторанного господарства».

 

Ірина Гончаренко

Завідувач лабораторією, асистент кафедри. Випускниця кафедри Харчових технологій 2009 року

Стаж роботи: 4 роки

Веде дослідження можливостей використання нетрадиційної рослинної
сировини в харчових продуктах.

Проводить практичні та лабораторні
заняття з дисциплін:

«Технологія галузі»,

«Етнічні кухні та організація харчування в підприємствах туристичної індустрії»

Катерина Супруненко

Асистент кафедри, заступник декана зі зв’язків з громадськістю. Випускниця кафедри Харчових технологій 2013 року

Стаж науково-педагогічної роботи: 1,5 роки

Веде дослідження біологічно-активних компонентів рослин та використання
їх у технології харчових продуктів.

Проводить практичні та лабораторні
заняття з дисциплін:

«Організація ресторанного бізнесу»,

«Харчова хімія»,

«Організація виробництва та обслуговування на ПРГ».

Марина Луценко

Кандидат технічних наук, доцент. Викладач-практик

Стаж науково-педагогічної роботи: 10 років

Веде дослідження властивостей та складу superfood вітчизняного походження (насіння конопель, льону, гарбуза та інших) та можливостей застосування цих рослинних компонентів в якості біологічно-активних інгредієнтів харчових продуктів.

Викладає дисципліни:

«Організація, планування і управління виробництвом на підприємствах»,

«Мерчандайзинг»,

«Організація ресторанного бізнесу».

Анастасія Водолазька

Лаборант кафедри харчових технологій. Випускниця кафедри Харчових технологій 2020 року