Голова бюро з академічної доброчесності
Наталія Кондратюк

Завідувачка кафедри харчових технологій, кандидатка технічних наук, доцентка

Секретар бюро з академічної доброчесності
Сергій Карпенко

Студент кафедри харчових технологій

Бюро з академічної доброчесності хімічного факультету створено на виконання наказу №296 від 30.12.2020. Склад бюро затверджено рішенням вченої ради хімічного факультету від 19.09.2023 р. протокол №1.

Бюро проводить діяльність відповідно до чинного Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

План роботи бюро з академічної доброчесності

Функції бюро:

  • одержувати, розглядати аналізувати заяви щодо порушення принципів академічної доброчесності; готувати відповідні висновки; приймати, розглядати апеляційні скарги з прийняттям відповідних до них рішень;
  • залучати за необхідністю інших експертів до прийняття рішень стосовно поданих заяв та апеляційних скарг із використанням технічних й програмних засобів для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою або відсутності/наявності порушень за апеляційною скаргою;
  • інформувати спільноту факультету про принципи академічної доброчесності, професійної етики та популяризувати цей напрям серед науково-педагогічних та наукових працівників, здобувачів вищої освіти усіх рівнів;
  • виступати з пропозиціями стосовно активізації впровадження принципів академічної доброчесності в усі види діяльності хімічного факультету та ДНУ;
  • проводити усебічну консалтингову діяльність щодо способів і шляхів покращення ефективності дотримання норм відповідного Положення ДНУ;
  • інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішньо-університетських нормативних актів.

Сертифікати курсів підвищення кваліфікації