Зелена хімічна освіта в Україні: сучасні тенденції та європейські практики

Сучасний світ неможливо уявити без інновацій у галузі хімії та хімічних технологій. Сталий розвиток різних аспектів промисловості та життя в рамках європейського «зеленого» курсу можуть забезпечити лише висококваліфіковані багатопрофільні спеціалісти з критичним та системним мисленням. Головним пріоритетом у підготовці таких фахівців є набуття базових практичних знань і навичок, які вони зможуть застосовувати та вдосконалювати протягом життя та передавати своїм учням.
Основними завданнями проекту «Зелена хімічна освіта в Україні: сучасні тенденції та європейські практики» є популяризація хімічної освіти серед молоді; підвищення рівня освіти та обізнаності з екологічних питань; удосконалення практичних умінь та навичок впровадження принципів «зеленої» хімії у професійну діяльність та побут.
У рамках проекту планується модернізувати низку курсів, які викладаються на хімічному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, з метою висвітлення принципів «зеленої» хімії в різних аспектах в освітньому просторі.

Очікуваним результатом проекту є створення спеціального освітнього простору для впровадження Європейського зеленого курсу з хімії, що охоплює широку цільову аудиторію різного віку. Основним напрямком цього простору є зміна свідомості суспільства щодо екологічних проблем, що є необхідним для сталого європейського розвитку України.