Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді ДНУ

6 лютого 2023 року на хімічному факультеті відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 10 природничі науки зі спеціальності 102 Хімія Осокіним Євгеном Сергійовичем за темою “Електродні та хімічні реакції π-комплексів Купруму” (науковий керівник д.х.н., проф. Варгалюк Віктор Федорович).

Для розгляду та проведення разового захисту дисертації у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара було створено разову спеціалізовану вчену раду у такому складі:

Голова разової ради – Вишнікін Андрій Борисович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:

Пальчиков Віталій Олександрович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, директор НДІ хімії та геології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Плясовська Катерина Андріївна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної, органічної і неорганічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Опоненти:

Гиренко Дмитро Вадимович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії факультету хімічних технологій та екології Українського державного хіміко-технологічного університету.

Токар Андрій Володимирович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії агрономічного факультету Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

На підставі відкритого голосування разова спеціалізована вчена рада присудила Осокіну Євгену Сергійовичу ступінь доктора філософії у галузі знань 10 природничі науки за спеціальністю 102 хімія

Вітаємо, Євгене Сергійовичу!