Виступ аспіранта Осокіна Євгена на науковому семінарі кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії

13 жовтня на науковому семінарі кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії, здобувач третього освітнього рівня Євген Осокін виступив з доповіддю «Synthesis and composition of some copper(I) maleatеs».

Актуальність теми обумовлена широкими можливостями використання мікродисперсних порошків металів та матеріалів на їх основі для вирішення різноманітних технологічних задач. Особливу увагу привертають мікродисперсні комплекси міді з органічними кислотами. Євгеном було проведено синтез мідних мікропорошків модифікованих сполуками малеїнової кислоти двома методами: електрохімічним та препаративним. Визначено склад та структуру отриманих комплексів. Доведено наявність у складі частинок порошків атомів купруму, карбону та оксигену, а структура мікропорошків складається з аморфних конгломератів різної форми

За результатами квантово-хімічного моделювання було показано, що у водному розчині з іонами купруму можуть утворюватися σ- та π-комплекси с малеїновою кислотою. Представлені моделі комплексів викликали жваву дискусію.

Наявність молекул води у складі комплексних частинок підтверджено результатами дериватографічного аналізу. Отримані результати у сукупності з даними ІЧ-спектроскопії дозволили встановити, що основним компонентом металоорганічної дисперсії є комплекс [Cu(C4H3O4)(H2O)2].

Підсумовуючи доповідь, науковий керівник, професор Варгалюк В.Ф. відзначив високий рівень виконання експериментальних досліджень та цілеспрямованість здобувача, що дозволило Євгену активно приймати участь у роботі наукових конференцій з метою апробації результатів дисертаційної роботи.