Докторка сільськогосподарських наук, професорка кафедри харчових технологій Людмила Пешук разом з колегами з інших навчальних закладів вищої освіти – Штик І.І., Кривобік Р.А., Новікова Н.В. – видали навчальний посібник «Безпечність та якість м’яса і м’ясних продуктів. Контроль виробництва в контексті НАССР».

Навчальний посібник орієнтований на здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації освітньої програми «Харчові технології», інших спеціальностей, а також спеціалістів і магістрів, які займаються науково-дослідними розробками для переробних галузей агропромислового комплексу, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Разом до вершин професійної майстерності та перемоги!