Відомості про самооцінювання ОП 181 Харчові технології

Академічна доброчесність

Витяги з протоколів:

2. Засідання кафедри Харчових технологій

Співпраця з роботодавцями

Результати анкетування стейкхолдерів

Анкета "Викладач очима студентів"

Відгуки та оцінка роботи практиканта: