Перший (бакалаврський) рівень

Навчальна практика:

Техніка лабораторного експерименту

Навчальна практика:

Компьютерні розрахунки в хімії

Виробнича практика:

Ознайомча

Другий (магістерський) рівень

Виробнича практика:

Науково-дослідна практика