Навчальний рік 2022/2023

  • ОК 1.1 Методологія та організація наукових досліджень
  • ОК 1.2 Іноземна мова професійного спілкування
  • ОК 2.1 Моделювання та проектування процесів хімічних технологій
  • ОК 2.2 Метрологія та сертифікація продукції галузі
  • ОК 2.3 Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук
  • ОК 2.4 Курсова робота з дисципліни «Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук»
  • ОК 2.5 Спеціальні методи досліджень структури та властивостей високомолекулярних сполук
  • ОК 2.6 Технологія та обладнання переробки пластмас
  • ОК 2.7 Хімія, технологія та застосування полімерних іонітів
  • ОК 2.8 Виробнича практика: переддипломна