Спеціальність 181 «Харчові Технології» відноситься до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, що передбачає навчання за кошти бюджету, а на контракт можна поступити без ЗНО та НМТ, тільки за мотиваційним листом!

Освітня програма (ОП) «Ресторанні та крафтові технології здорового харчування» спрямована на підготовку конкурентноспроможніх фахівців, які володіють концептуальними теоретичними та практичними знаннями і професійними компетентностями з виробництва харчової продукції та здатні застосовувати новаторські підходи для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері виробництва кулінарної продукції ресторанного господарства та харчових крафтових технологій за невизначених умов національної та європейської стратегії розвитку і сучасного бізнес-середовища.

Освітньо-професійна програма прикладної орієнтації, спрямована на проектування та організацію технологічних процесів виробництва кулінарної та харчової крафтової продукції здорового харчування.

Програма відповідно до вимог стейкхолдерів-роботодавців, формує у майбутнього фахівця підприємницький стиль та інженерний інноваційний підхід до вирішення професійних завдань, вміння та навички щодо організації та раціоналізації технологічних процесів виробництва якісної та безпечної кулінарної та харчової крафтової продукції для здорового
харчування.

Особливості програми:

Програма орієнтована на підготовку фахівців-технологів з виробництва кулінарної та харчової крафтової продукції для здорового харчування, відповідно до вимог ринку праці, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в умовах національної та європейської стратегії розвитку та сучасного бізнес-середовища.

ОП забезпечує набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок у сфері виробництва якісної конкурентоспроможної кулінарної та харчової крафтової продукції, у тому числі і для здорового харчування.

Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом застосування новаторських підходів та інноваційних ідей. Програма реалізується з використанням сучасного лабораторного та комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.

Практичний професійний аспект програми реалізовано шляхом організації комплексу різних видів практики на підприємствах харчової промисловості, у закладах ресторанного господарства, крафтових виробництвах.

Освітня програма (ОП) «Ресторанні та крафтові технології здорового харчування» забезпечується вивченням дисциплін:

  • Аюрведичне харчування;
  • Технологія галузі;
  • Економіка та бізнес-процеси в індустрії харчування;
  • Технологія продукції для дитячого та геродієтичного харчування;
  • Технології кулінарної продукції ресторанного господарства;
  • Основи броматології;
  • Сучасний сервіс та організація обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства;
  • Технології здорового харчування та крафтових виробництв;
  • Інжиніринг ресторанного господарства та крафтових виробництв;
  • Технології органічної продукції.