Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії

Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії знаходиться переважно на третьому, п’ятому та шостому поверхах хімічного факультету ДНУ (16 корпус, вул. Ніла Армстронга, 22). До її складу входить 306, 310, 312, 316, 318, 506, 509, 510, 518, 606, 610, 612 – лабораторні приміщення, 507, 609 – групові аудиторії для лекційних та практичних занять, 204, 104, 106 – потокові лекційні аудиторії.

Серед них:

Аудиторія 210 – Комп'ютерний клас

Лабораторія призначена для проведення лекційних та практичних занять з дисциплін спеціальностей «Хімія», «Середня освіта (Хімія)»:

 • Прикладна комп’ютерна хімія
 • Квантово-хімічне дослідження структури та реакційної здатності хімічних сполук
 • Сучасні технології викладання хімії в профільній середній освіті
 • Особливості роботи із сучасними on-line базами даних Reaxys, SciFinder та Scopus та ін.

Лабораторія оснащена інтерактивною дошкою, організовано 12 комп’ютерних робочих місць зі встановленими програмами для квантово-хімічних розрахунків та моделювання віртуальних хімічних лабораторій.

Аудиторія 507

Лабораторія призначена для проведення лекційних та практичних занять з дисциплін спеціальностей «Хімія», «Середня освіта (Хімія)»:

 • Викладання інтегрованого курсу хімії та екологічна безпека
 • Позакласна та позашкільна робота з хімії
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Методика викладання хімії у закладах середньої освіти та ін.

Аудиторія устаткована мультимедійними засобами навчання, обладнанням для демонстраційних експериментів, педагогічною наочністю.

Аудиторія 611

Лабораторія призначена для проведення лабораторних занять з дисциплін спеціальностей «Хімія», «Середня освіта (Хімія)», та нехімічних спеціальностей:

 • Органічна хімія
 • Механізми хімічних реакцій
 • Синтез хімічних речовин
 • Сучасні методи синтезу та ідентифікації біологічно активних сполук та ін.

Лабораторія обладнана відповідним дослідницьким устаткуванням різної складності, сучасними приладами, необхідними засобами для дотримання техніки безпеки.

Аудиторія 306

Лабораторія призначена для проведення лабораторних занять з дисциплін спеціальностей «Хімія», «Середня освіта (Хімія)», та нехімічних спеціальностей:

 • Фізична хімія;
 • Колоїдна хімія;
 • Фізична та колоїдна хімія;
 • Корозія та захист матеріалів та ін.

Лабораторія обладнана відповідним дослідницьким устаткуванням різної складності, необхідними засобами для дотримання техніки безпеки.

Аудиторія 506

Лабораторія призначена для проведення лабораторних занять з дисциплін спеціальностей «Хімія», «Середня освіта (Хімія)», та нехімічних спеціальностей:

 • Загальна хімія
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Загальна хімія з основами геохімії
 • Синтез хімічних речовин та ін.

Лабораторія обладнана відповідним дослідницьким устаткуванням різної складності, необхідними засобами для дотримання техніки безпеки.

Аудиторія 204 – аудиторія імені проф. Ю.М. Лошкарьова

Аудиторія для лекційних занять, розрахована на 75 місць.