Біоорганічна хімія

Органічна хімія

Наноелектрохімія, Нанотехнології в електрохімії, Сучасні методи синтезу та ідентифікації лікарських сполук