Кафедра аналітичної хімії та хімічної технології  створена на хімічному факультеті Дніпропетровського національного університету у жовтні 2022 р. 

Ми готуємо здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями за спеціальностями: 

102 Хімія

161 Хімічні технології та інженерія

За першим освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”:

Наукові інтереси викладачів та студентів кафедри:

– спектроскопічні і електрохімічні методи аналізу; сучасні методи мікроекстракції і твердофазної сорбції, аналітична хімія гетерополікомплексів, автоматизовані проточні методи аналізу, аналітична хімія поліелектролітів; визначення металів платинової групи з використанням нових органічних реагентів, тест-методи, аналіз біомедичних об`єктів, аналіз вод, ґрунтів, харчових продуктів, об`єктів навколишнього середовища, фармацевтичних препаратів;

– методи синтезу та технології виготовлення полімерних сполук і домішок багатофункціонального призначення на основі синтетичної та природної сировини для композиційних матеріалів спеціального призначення, розробка та моделювання хіміко-технологічних процесів.

Науково-дослідні роботи колективу кафедри фінансуються з держбюджету та за господарськими договорами.

Викладачі кафедри

Косіцина Олена Сергіївна, завідувач кафедри, канд. техн. наук, доцент. Закінчила ДНУ (2006).

Наукові інтереси: синтез нових компонентів енергонасичених матеріалів.

Викладає курси: Введення до спеціальності, Системи автоматизованого проектування в хімтехнології, Хімія та хімічна технологія мономерів та олігомерів, Технологія виробництва енергонасичених матеріалів, Теоретичні основи та технологія виробництва полімерних композиційних матеріалів, Технологія та обладнання переробки пластмас, Технологія спецматеріалів та обладнання для їх виробництва/

Google Scholar     Scopus Author ID    Web of Science Researcher ID  

 

Вишнікін Андрій Борисович, професор, доктор хімічних наук, академік Академії наук Вищої школи України.

Наукові інтереси: всі аспекти хімії поліоксометалатів (ізо- та гетерополікомплекси), спектроскопічні методи аналізу,  проточні методи аналізу, методи розділення та концентрування, мікроекстракція.

Викладає курси: Аналітична хімія, Інструментальні методи аналізу, Методи розділення та концентрування, Основи проєктної діяльності.

Google Scholar     Scopus Author ID    Web of Science Researcher ID  

Жук Лариса Петрівна, доцент, кандидат хімічних наук.

Наукові інтереси: дослідження модифікації органічних реагентів для створення нових аналітичних форм.

Викладає курси: Вступ до фаху, Молекулярно-спектроскопічні методи аналізу, Техніка лабораторного експерименту, Якісний аналіз неорганічних сполук/

 Scopus Author ID

Маторіна Катерина Вячеславівна, доцент, кандидат хімічних наук.

Наукові інтереси: хімічні сенсори в аналізі лікарських препаратів і об’єктів навколишнього середовища.

Викладає курси: Аналітична хімія, Технічний аналіз, Тест-методи аналізу, Методика хімічного експерименту/

Google Scholar      Scopus Author ID    Web of Science Researcher ID

Поджарський Михайло Абрамович, кандидат технічних наук, доцент. Закінчив ДХТІ (1981).

Наукові: розробка обладнання та технологій хімічних виробництв, комп’ютерне моделювання і оптимізація хіміко-технологічних процесів.

Викладає курси: Процеси і апарати хімічних виробництв, Загальна хімічна технологія, Процеси та апарати харчових виробництв, Основи хімічної технології, Моделювання та проектування процесів хімічних технологій, Основи проектування хімічних виробництв/

Google Scholar       Scopus Author ID        Researchgate

Сидорова Лариса Петрівна, доцент, кандидат хімічних наук.

Наукові інтереси: прискорена пробопідготовка грунтів і геологічних зразків з використанням фізичних полів (мікрохвильове та ультразвукове випромінювання), атомно-абсорбційний аналіз.

Викладає курс: Аналітична хімія харчових продуктів/

Google Scholar     Scopus Author ID     Web of Science Researcher ID

Алексєєва Наталія Сергіївна, завідувачка лабораторію.

Надтока Марина Іванівна, старший лаборант.