Кафедра Харчових технологій веде підготовку фахівців широкого профілю, які матимуть змогу працевлаштуватися не тільки у закладах ресторанного господарства вже після отримання диплому бакалавра, а й на підприємствах харчової промисловості будь-яких виробництв. Здійснюється підготовка фахівців за першим освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" та другим освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр".

Більше інформації на сайті кафедри харчових технологій: https://foodtechnologies.dp.ua/

За першим освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”

Науково-педагогічні працівники

НВ

Наталія Кондратюк

Завідувачка кафедрою, Кандидатка технічних наук, доцентка

Міжнародний експерт з інноваційних проектів у галузі харчових технологій; заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва; керівник сектору консалтингу та освіти з питань якісного харчування та послуг Регіонального центру експертиз та консультацій.

Сфера наукових інтересів: харчовий інжиніринг, моделювання, конструювання технологічних процесів харчових продуктів в умовах сучасних підприємств.

Стаж науково-педагогічної роботи: 21 років

Викладає дисципліни:

“Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства”,

“Гастрономічний інжиніринг”,

“Сучасні тренди здорового харчування”

«Технології крафтових виробництв».

Науковий профіль:

GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=WY6VfdUAAAAJ&hl=ru

WebofScienceResearcher ID: D-5063-2018

Scopus ID: 57190427544

ORCID: 0000-0002-0919-8979

Людмила Пешук

Докторка сільськогосподарських наук, професорка

Стаж науково-педагогічної роботи: 33 роки

Сфера наукових інтересів: дослідження з розробки новітніх технологій спеціальних продуктів з широким спектром функціональних властивостей для загального та дієтичного харчування різних вікових та фізіологічних груп населення зокрема з нетрадиційної м’ясної та жирової сировини.

Викладає дисципліни:

“Інтелектуальна власність в галузі”,
 
“Контроль виробництва харчової продукції та HACCP”,
 
“Основи наукових досліджень та технічної творчості”,
 

«Біоактивні харчові компоненти в харчовій індустрії»,

«Розробка нових харчових продуктів функціонального призначення».

Науковий профіль:

GoogleScholar: Людмила Пешук

WebofScienceResearcher ID: AAJ-3244-2021

Scopus ID: 57200562692

ORCID: 0000-0002-0967-8892

Олена Чернушенко

Кандидатка хімічних наук, доцентка

Стаж науково-педагогічної роботи: 27 років

Сфера наукових інтересів: дослідження взаємодії біметалів з біополімерами та синтез біологічно активних металовмісних харчових добавок.

Викладає дисципліни:

«Харчова хімія»,

«Екологія харчування»,

«Харчові та дієтичні добавки»,

«Технологічні основи безпеки харчових продуктів».

Науковий профіль:

GoogleScholar: Chernushenko Е.А

WebofScienceResearcher ID: U-7382-2017

Scopus ID: 7005191206

ORCID: 0000-0001-6386-7646

Юлія Мацук

Кандидатка технічних наук, доцентка

Заступник декана з навчальної роботи 

Стаж науково-педагогічної роботи:12 років

Сфера наукових інтересів: наукове обґрунтування та розроблення технологій м’ясних та м’ясомістких продуктів; створення ресурсозберігаючих технологій; розроблення технологій харчової продукції та раціонів оздоровчої дії.

Викладає дисципліни:

«Харчові технології»,

«Інноваційні технології в системі харчування»,

«Система управління логістичною діяльністю закладів ресторанного
господарства»

«Основи виробництва харчової продукції».

Науковий профіль:

GoogleScholar: Мацук (Ястреба) Юлія Анатоліївна

WebofScienceResearcher ID: S-6500-2018

Scopus ID: 57195523191

ORCID: 0000-0002-1899-3237

Ганна Новік

Кандидатка технічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи: 8 років

Сфера наукових інтересів:  дослідження та вивчення впливу формування показників якості харчових продуктів за умов додавання нетрадиційної рослинної сировини.

Викладає дисципліни:

«Технологія галузі»,

«Громадське будівництво в галузі»,

«Етнічні кухні та організація харчування в підприємствах туристичної індустрії»,

“Логістичні системи в закладах ресторанного господарства”.

Науковий профіль:

GoogleScholar: Анна Новик

WebofScienceResearcher ID: G-8283-2019

Scopus ID: Novik, Anna

ORCID: 0000-0003-4045-4878

Андрій Фарісєєв

Кандидат технічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи: 11 років

Сфера наукових інтересів: дослідження з підвищення енергетичної ефективності процесів та обладнання для смаження м’яса та м’ясопродуктів за рахунок застосування фізичних та електрофізичних явищ.

Викладає дисципліни:

«Устаткування в галузі»,

«Моделювання технологічних процесів харчових виробництв»,

«Проектування підприємств з основами САПР».

Науковий профіль:

GoogleScholar: FarisieievAndrii, Фарісєєв Андрій Геннадійович, ФарисеевАндрейГенадьевич

WebofScienceResearcher ID: F-8489-2017

Scopus ID: 57195526428

ORCID: 0000-0002-5599-3017

Анна Чернявська

Кандидатка хімічних наук, старша викладачка.

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Сфера наукових інтересів: проведення теоретичних та експериментальних досліджень реакцій утворення асоціатів органічних сполук з іонами різної природи. Прості, високочутливі та селективні безекстракційні та мікроекстракційно-спектроскопічні методики визначення речовин.

Викладає дисципліни:

«Харчова хімія»,

 «Технологічна експертиза безпечності харчової продукції»,

«Харчові та дієтичні добавки».

Науковий профіль:

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=a4YLmXEAAAAJ&hl=ru&oi=sra

WebofScienceResearcher ID: W-7876-2018

Scopus ID: 56816822700

ORCID: 0000-0002-0679-3457

Аліна Савченко

Асистентка кафедри

Випускниця кафедри харчових технологій 2021 року

Сфера наукових інтересів: дослідження з розробки інноваційних технологій харчових продуктів з використанням лікарських рослин

Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін:

«Технології крафтових виробництв»

«Організація роботи бармена, бариста та сомельє»

«Культура харчування та основи етикету»

«Гастрономічний інжиніринг»

Ірина Гончаренко

Завідувачка лабораторією, асистентка кафедри. Випускниця кафедри Харчових технологій 2009 року

Стаж роботи: 5 років.

Сфера наукових інтересів:  дослідження можливостей використання нетрадиційної рослинноїсировини в харчових продуктах.

Проводить практичні та лабораторні
заняття з дисциплін:

«Технологія галузі»,

“Етнічні кухні та організація харчування в підприємствах туристичної індустрії”

«Інноваційні технології в системі харчування».

Єлізавета Бойченко

Старша лаборантка кафедри харчових технологій.

Випускниця хімічного факультету 2021 року