Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування нанавчання до аспірантури на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету та зарахунок фізичних та/або юридичних осіб проводять в такі строки:

Етапи вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів до 16:00 години 23 липня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань з 01 вересня по 09 вересня 2021 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 14 вересня 2021 року
Виконання вступниками умов до зарахування

(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 16:00 години 20 вересня 2021 року
Зарахування вступників за державним замовленням –
не пізніше 24 вересня 2021 року;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
не пізніше 01 жовтня 2021 року

Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають до відділу аспірантури університету (1 корп., кім.215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

 • опис документів вступника;
 • особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
 • особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
 • згода на обробку персональних даних;
 • зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Рефератготуютьвступники, якінемаютьпрофільноїбазовоїосвіти.

Зразки заповнення документів для вступу 2021 р.