Кафедра веде підготовку за спеціальностями 014.06 Середня освіта (Хімія) ( за І рівнем вищої освіти) та 102 Хімія (за І , ІІ, ІІІ рівнями вищої освіти).

За першим освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”:

З історії кафедри

Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара утворена в 2019 р в наслідок об’єднання відповідних кафедр, заснованих академіком Л. В. Писаржевським. Вони мають славетну історію. 

У 1920-30-і роки під керівництвом проф. Л. В. Писаржевського розроблялись основи електронної хімії, теорії гетерогенного каталізу.

Починаючи з середини 30-х років під керівництвом проф. О. І. Бродського велись піонерські дослідження з хімії ізотопів. Тут вперше в СРСР і Європі було одержано важку воду (1934), розроблялась теорія розділення сумішей методом термодифузії.

Починаючи з 1970-х років на кафедрі під кервіництвом проф. Ю. М. Лошкарьова велось дослідження електроосадження металів та впливу ПАР на електродні процеси. Пізніше кафедру очолив проф. В. Ф. Варгалюк, який продовжив та розвинув цей науковий напрямок.

Протягом 1960−1980-х рр. під керівництвом проф. М.С. Малиновського проводили дослідження в галузі епоксидних сполук, розробили новий метод епоксидування олефінів, що дозволило отримати нові класи епоксидних сполук, які використовували у виробництві.

Паралельно здійснювали дослідження в галузі хімії каркасних сполук (Л.І. Кас’ян), синтезу гетероциклічних сполук 1,5-бензодіазепінів, які відзначаються лікувальними властивостями (З.П. Соломко)

Сьогодні співробітники кафедри:

  • займаються методами синтезу та вивченням хімічних властивостей гетерополіциклічних систем, отриманих на основі каркасних сполук;
  • проводять квантово-хімічні дослідження механізмів органічних реакцій;
  • активно досліджують  кінетику електродних процесів;
  • є провідними фахівцями у галузі електрохімії металів та захисту від корозії.

Список публікацій спіробітників кафедри за 2021-2023 роки

Наші співробітники

Стець Надія Вікторівна
Завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент.

Курси, які викладає:
Загальна та неорганічна хімія
Пропедевтична хімія
Методика викладання хімії в закладах середньої освіти
Методичні аспекти викладання органічної хімії в школі.

Сфера наукових інтересів: методика викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі; теорія та практика електроосадження металів

Google Scholar    Scopus Author ID       Web of Science Researcher ID

Варгалюк Віктор Федорович
Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Курси, які викладає:
Теоретична і прикладна електрохімія
Колоїдна хімія
Електрохімічні властивості координаційних сполук 3-d металів

Сфера наукових інтересів:
Електрохімія
Теорія дії поверхнево-активних речовин на кінетику і механізм електродних реакцій
Розробка технологій та електродних матеріалів для гальванотехніки

Google Scholar     Scopus Author ID      Web of Science Researcher ID

Оковитий Сергій Іванович

Ректор ДНУ, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Курси, які викладає:
Квантова хімія
Комп’ютерні технології в хімії та освіті
Квантово-хімічне дослідження структури та реакційної здатності хімічних сполук
Прикладна комп’ютерна хімія
Дизайн лікарських сполук

Сфера наукових інтересів:
квантово-хімічні дослідження властивостей органічних сполук та механізмів органічних реакцій

Google Scholar      Scopus Author ID     Web of Science Researcher ID

Пальчиков Віталій Олександрович
Директор НДІ хімії та геології, доктор хімічних наук.

Курси, які викладає:
Фізичні методи дослідження речовин
Основи біоорганічної хімії
Сучасні методи синтезу та ідентифікації хімічних сполук

Сфера наукових інтересів:

  • методологія органічного синтезу;
  • синтез та хімічні властивості біологічно активних N,O,S-вмісних гетероциклів;
  • хімія каркасних сполук

Google Scholar    Scopus Author ID   Web of Science Researcher ID

Полонський Володимир Анатолійович
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає: Наноелектрохімія Перспективні неорганічні матеріали
Природні і синтетичні полімери

Сфера наукових інтересів: складні електрохімічні системи гальванотехніка хімічне матеріалознавство комп’ютерні технології в обробці експериментальних даних

Google Scholar    Scopus Author ID   Web of Science Researcher ID

Коптєва Світлана Дмитрівна
Декан хімічного факультету, кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Органічна хімія
Механізми хімічних реакцій
Хімія гетероциклічних сполук
Хімія природних і гетероциклічних сполук

Сфера наукових інтересів:
синтез та реакційна здатність діариламінів та їх функціоналізованих аналогів
методика викладання; хімічних дисциплін у вищій та середній школі

Google Scholar    Scopus Author ID    Web of Science Researcher ID

Борщевич Лариса Вікторівна
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Загальна та неорганічна хімія
Фізична хімія
Позакласна та позашкільна робота з хімії
Викладання хімії в профільній школі
Кількісні розрахунки в хімії

Сфера наукових інтересів: теорія і практика електроосадження металів, методика викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі

Google Scholar       Web of Science Researcher ID

Аніщенко Андрій Олександрович

Кандидат хімічниї наук, доцент

Курси, які викладає:
Органічна хімія
Сучасні методи синтезу та ідентифікації біологічно активних сполук
Основи хімії гетероциклічних сполук
Синтез хімічних речовин
Медична хімія

Google Scholar      Scopus Author ID 

Плясовська Катерина Андріївна
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Кристалохімія
Будова речовин
Фізична хімія
Квантова хімія

Сфера наукових інтересів:
анодні процеси на твердих електродах, пасивні плівки на металах, електроосадження композитних матеріалів

Google Scholar     Scopus Author ID    Web of Science Researcher ID

Денисенко Тетяна Олександрівна

Кандидат хімічних наук

Курси, які викладає:
Загальна хімія
Синтез хімічних речовин
Загальна та органічна хімія
Фізична та колоїдна хімія

Google Scholar      Scopus Author ID 

Саєвич Оксана Володимирівна
Кандидат хімічних наук, доцент

Курси, які викладає:
Хімія харчових продуктів
Хімічні елементи в організмі людини
Загальна та органічна хімія

Сфера наукових інтересів:
біонеорганічна хімія
пробопідготовка біомедичних об’єктів

Google Scholar     Web of Science Researcher ID