Університету – 105 років, хімічному факультету – 90!

У понеділок, 30 жовтня, о 16-00 відбудеться урочисте відкрите онлайн-засідання Вченої ради хімічного факультету, присвячене 105-річчю Дніпровського університету та 90-річчю хімічного факультету ДНУ.

Доповідачі – проф. Оковитий С.І. та проф. Варгалюк В.Ф.

Всі бажаючі зможуть приєднатись до зборів за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1922701a2b77459084562a4070ad80ba%40thread.tacv2/1695038390647?context=%7b%22Tid%22%3a%22a232fb32-3e94-4882-80a1-3f1a65a381c8%22%2c%22Oid%22%3a%22afe82ab4-faca-4cd5-9674-8c0f5474ea1a%22%7d