Досвід поколінь

Для поширення практичного досвіду інтеграції знань для студентів, які навчаються за предметною спеціалізацією 014.06 Середня освіта (Хімія), 03.05.2023 відбулася зустріч з заслуженим вчителем України, відмінником освіти України, двічі лауреатом обласної педагогічної премії, лауреатом регіонального конкурсу «Світоч Придніпров’я» в номінації «Кращий освітянин області» Андрієм Хомичем Ляшенко. За досягнення в своїй плідній роботі на ниві освіти він був нагороджений знаком МОН України «Василь Сухомлинський». Андрій Хомич Ляшенко є випускником хімічного факультету Дніпропетровського державного університету. Він до сьогодні підтримує активний зв’язок зі своєю Alma mater, виконуючи сумісні роботи зі слухачами МАН на базі кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії ДНУ.

Андрій Хомич багато років працював вчителем хімії Дніпровського ліцею Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області. Майже 40 років він був директором цього ліцею. Разом з тим, А. Х. Ляшенко працював і працює сьогодні науковим співробітником Інституту педагогіки АПНУ, займається питаннями формування цілісності знань про природу і суспільство засобами інтегрованих курсів як складової освіти для сталого розвитку. Він є співавтором програми інтегрованого курсу «Природознавство» (10-11 кл.), посібників для вчителів «Методика навчання природознавства в старшій школі», «Концепція та методичні моделі природознавства у профільній школі», які є експериментально перевіреними і рекомендованими Вченою радою Інституту педагогіки НАПН України до друку, а також підручника з природознавства. Разом з науковцями кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії він розробив підручники з хімії. Електронні варіанти всіх посібників подані на сайті http://dovkillya.org.ua.

На зустрічі зі студентами Андрій Хомич Ляшенко розповів, як відбувається інноваційна діяльність в освітній галузі «Природознавство» в контексті Нової української школи, звернув увагу на відмінності цілісної і традиційної природничо-наукової освіти, пояснив рівні інтеграції, які забезпечують цілісність знань про природу та суспільство.

Як керівник навчального закладу, А. Х. Ляшенко навів результати роботи колективу Дніпровського ліцею щодо критеріїв ефективності і результативності роботи вчителя, які порекомендував враховувати майбутнім вчителям хімії.

Зустріч була корисною для  майбутніх вчителів хімії, які познайомитись з досвідом роботи А. Х. Ляшенка та колективу ліцею, підходами до можливостей інтеграції знань з хімії, фізики, біології та математики для формування у школярів цілісної картини світу.