Обговорення ОНП «102 Хімія» для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти

У п’ятницю 21.01.2022 на розширеному засіданні кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії відбулось обговорення освітньо-наукової програми Хімія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, у засіданні прийняли учать здобувачі вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 2-го року навчання за ОП Хімія Кирилова Д., Мондрусова М., Шубін І. , Савченко І., Балобін В., а також директор НДІ хімії та геології доктор хімічних наук Віталій Пальчиков та молодший науковий співробітник НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин НДІ біології Ірина Борисенко.

Світлана Коптєва , яка є представником колективу розробників ОНП, ознайомила присутніх зі змістом ОНП, переліком обов’язкових компонент та змінами до розділу 4 які було внесеною у зв’язку з введенням в дію Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій”. Магістрам та представникам роботодавців було запропоновано долучитись до обговорення ОНП Хімія та надати свої пропозиції у будь який зручний спосіб (усно, письмово, через анкетування https://www.dnu.dp.ua/view/opytuvannia_anketuvannia). Було акцентовано увагу присутніх науково-педагогічних працівників на необхідності оновлення тематичного наповнення обов’язкових та вибіркових компонент з метою урахування потреб ринку праці та стейкхолдерів. У обговоренні активну участь прийняли завідувачка кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії Надія Стець, доценти Андрій Аніщенко, Володимир Полонський, директор НДІ хімії та геології Віталій Пальчиков та студент Василь Балобін.

Також на засіданні були проаналізовані зауваження та рекомендації надані у звіті ЕГ https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/NAZIAVO/102_zvit%20EG_PhD_15_01_2022.pdf та окреслені заходи щодо їх усунення. Розпочата робота над формуванням каталогів вибіркових дисциплін на 2022-2023 навчальний рік.