Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук була створена на хімічному фаультеті Дніпропетровського національного університету у 1994 р. Потім вона була розширена — у 1997 р. відкрито філію кафедри на ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» (НВО «ПХЗ»). 

Ми готуємо здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія. 

Наукові інтереси викладачів та студентів кафедри – розробка методів синтезу та технологій виготовлення полімерних сполук і домішок багатофункціонального призначення на основі синтетичної та природної сировини для композиційних матеріалів спеціального призначення. Науково-дослідні роботи колективу кафедри фінансуються з держбюджету та за господарськими договорами.  

Викладачі кафедри

Варлан Костянтин Єлисейович, завідувач кафедри, канд. хім. наук, доцент.  Закінчив ДХТІ (1979). Веде дослідження у галузі хімії та фізико-хімії синтетичних і штучних полімерів та композиційних матеріалів спеціального призначення. Викладає курси з хімії та фізики полімерів, спецкурси. 

Устименко Євгеній Борисович, д-р техн. наук, доцент. Закінчив Казанський хіміко-технологічний інститут (1984). Веде дослідження в галузі технологій виробництва високоенергетичних матеріалів. Викладає курси з охорони праці, метрології та сертифікації продукції галузі, контролю та керуванню хіміко-технологічних процесів.

Кириченко Олексій Леонідович, канд. техн. наук. Закінчив НГУ (2002). Веде дослідження в галузі технологій виробництва високоенергетичних матеріалів. Викладає дисципліни з технології спецматеріалів.

Косіцина Олена Сергіївна, канд. техн. наук, доцент. Закінчила ДНУ (2006). Веде дослідження із синтезу нових компонентів енергонасичених матеріалів. Викладає курси з хімії високомолекулярних сполук, систем автоматизованого проектування, спецкурси.

Нестерова Олена Юріївна, канд. хім. наук, доцент.  Закінчила ДДУ (1979). Веде дослідження в галузі синтезу і технології виготовлення компонентів енергонасичених матеріалів. Викладає курси з хімії, технології та методів досліджень високоенергетичних та полімерних сполук.

Поджарський Михайло Абрамович, канд. техн. наук, доцент. Закінчив ДХТІ (1981). Науково-практичні інтереси – розробка обладнання та технологій хімічних спецвиробництв. Викладає курси з хімічних технологій, процесів та апаратів хімічних виробництв, проектування хімічних виробництв. 

Суровцев Олександр Борисович. Закінчив ДХТІ (1977). Веде дослідження в галузі технологій полімерних і енергонасичених композицій. Викладає курси з хімії та технологій мономерів, полімерів та композиційних матеріалів.

Шевченко Ольга Вікторівна, магістр, завідувачка навчальної лабораторії.

Надтока Марина Іванівна, старший лаборант.