Викладацький склад кафедри аналітичної хімії

Завідувач кафедри, професор, доктор хімічних наук, академік Академії наук Вищої школи України Вишнікін Андрій Борисович

Читає курси:

Аналітична хімія. Інструментальні методи аналізу (3 курс)
Методи розділення та концентрування
(4 курс)
Основи проєктної діяльності
(магістри)

Наукові інтереси (Eng):

Всі аспекти хімії поліоксометалатів (ізо- та гетерополікомплекси)
Спектроскопічні методи аналізу
Проточні методи аналізу
Методи розділення та концентрування. Мікроекстракція

Google Scholar     Scopus Author ID    Web of Science Researcher ID

Доценти кафедри аналітичної хімії, кандидати хімічних наук:

Смітюк Наталія Михайлівна

Читає курси:

Аналітична хімія навколишнього середовища Статистика в аналітичній хімії
Атомно-абсорбційний аналіз

Наукові інтереси:

Прискорена пробопідготовка грунтів і геологічних зразків з використанням фізичних полів (мікрохвильове та ультразвукове випромінювання). Атомно-абсорбційний аналіз

Google Scholar     Scopus Author ID     Web of Science Researcher ID

Сидорова Лариса Петрівна

Читає курси:

Аналітична хімія харчових продуктів

Наукові інтереси:

Експертиза харчових продуктів

Google Scholar     Scopus Author ID     Web of Science Researcher ID

 

Жук Лариса Петрівна

Читає курси:

Вступ до фаху
Молекулярно-спектроскопічні методи аналізу
Техніка лабораторного експерименту
Якісний аналіз неорганічних сполук

Наукові інтереси:

Дослідження модифікації органічних реагентів для створення нових аналітичних форм

 Scopus Author ID 

Маторіна Катерина Вячеславівна

Читає курси:

Аналітична хімія
Технічний аналіз
Тест-методи аналізу
Методика хімічного експерименту

Наукові інтереси:

Хімічні сенсори в аналізі лікарських препаратів і об’єктів навколишнього середовища

Google Scholar      Scopus Author ID    Web of Science Researcher ID

 

Худякова Світлана Миколаївна

Науковий співробітник госпдоговірної теми “Хімічний аналіз шахтних вод Криворізьких ГЗК”

Наукові інтереси:

Сучасні методи розділення, концентрування і визначення благородних металів з використанням сульфурвмісних органічних реагентів

Google Scholar      Scopus Author ID     Web of Science Researcher ID