Зустріч з вчителем

22.03.2023 відбулася зустріч студентів 3-4 курсів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) з педагогом-практиком, вчителькою хімії гімназії №3 м. Дніпра Стеблич Галиною Федорівною. Лекція була присвячена особливостям підготовки і проведення уроків хімії в умовах сьогодення з використанням веб-сервісу Google Classroom. Майбутні вчителі познайомились можливостями даного веб-сервісу, а саме: легко завантажувати матеріали (дидактичні, практичні, підручники, завдання, фото і відео-матеріали); надавати завдання, легко групувати свої нотатки/документи і підручники за темами, а також розташовувати їх у зручному порядку; контролювати виконані завдання і оцінювати їх; коментувати виконані домашні завдання. Також Галина Стеблич поділилася наробками учнів своєї гімназії, які вони виконують в напрямі STEAM-освіти.

Лекція проводилась з застосуванням проблемного підходу, який направлений на розвиток критичного мислення майбутніх вчителів. Вони були не пасивними слухачами, а активними учасниками зустрічі, під час якої формувались професійні навички.

Потрібно також відмітити, що в гімназії №3 в навчальному процесі активно використовують елементи гейміфікації, що дозволяє формувати міжпредметні зв’язки учнів в галузі природничих наук.