БУДЬ У ТРЕНДІ – СТВОРЮЙ ДИЗАЙН ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН!

Спеціальність Хімія отримує місця державного фінансування та відноситься до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. Це означає, що на контракт можна поступити без ЗНО та НМТ, тільки за мотиваційним листом!

Освітня програма (ОП)  Хімія лікарських речовин передбачає підготовку в царині хімії лікарських речовин та косметичних засобів. Для детального ознайомлення з ОП «Хімія лікарських речовин»:

Ми пропонуємо Вам:

Бакалавр або магістр, що випустився за ОП «Хімія лікарських речовин» зможе синтезувати лікарські речовин і компоненти косметичних композицій, прогнозувати фармакологічний профіль сполук, моделювати хімічні процеси, обирати складові для створення безпечних фіто- та косметичних препаратів, лікарських засобів; встановлювати чистоту і будову органічних речовин на основі навичок роботи на хроматографах, хромато-мас-спектрометрах, ЯМР спектрометрах, тощо.

Випускники можуть працювати хіміками, хіміками-синтетиками, хіміками-аналітиками, хроматографістами на підприємствах різних галузей промисловості, а також в царині створення компонентів лікарських і косметичних засобів на фармацевтичних і косметичних підприємствах.

Забезпечується слуханням дисциплін:

❖ Комп’ютерний дизайн лікарських речовин

❖ Медична хімія

❖ Основи фармакогнозії та загальної фармакології

❖ Хімія парфумерно-косметичних засобів

❖ Хемометрика та валідація методик аналізу

❖ Синтез та методи ідентифікації компонентів лікарських і косметичних засобів

❖ Фізичні методи дослідження речовини та інші.

ПРАКТИКА – на сучасних фармацевтичних підприємствах України, участь у програмах міжнародної мобільності, грантових програмах, конкурсах МОН України, країн ЕС та США